Odkup firem a řízená likvidace společnosti

Zbavte se své nepohodlné či zadlužené firmy

Prodej firem i následná likvidace s.r.o., a.s. s právním poradenstvím zcela zdarma.

Vaše starosti a povinnosti budou od zítra na nás. Získejte čas, nadhled a čistou hlavu. Kompletní právní odpovědnost poneseme my. Konkurz, dluhy, úvěry, exekuce, likvidace není pro převod firmy, společnosti překážkou.

Čistým, bezpečným, 100% legálním způsobem.

Zastupování před úřady a věřiteli.

Díky námi dosazené, výkonné osobě pro jednání s věřiteli a úřady se již nebudete muset účastnit žádných nepříjemných schůzek a jednání. Získáte potřebný nadhled, klid a zároveň čas na řešení vlastních nově výdělečných činností. Oddlužení firmy či  řízenou likvidaci firmy uděláme za Vás.

Zajistíme:

·        Převzetí kompletní odpovědnosti za firmu

·        Převod obchodního podílu

·        Změnu názvu a sídla firmy

·        Změnu jednatele společnosti

·        Převzetí účetnictví v jakémkoliv stavu

·        Vypracování veškeré smluvní dokumentace

·        Notářský zápis, podání listin na OR

·        Následné jednání s úřady či věřiteli

·        Správa firmy, popř. rekonstrukce účetnictví

·        Revitalizaci firmy, prodej nebo likvidaci

Převezmeme firmy v dluhu, konkurzu i v likvidaci. Zastupování jednatele před úřady, věřiteli, krizové řízení firem.  Veškeré činnosti jsou prováděny v souladu s platnými zákony ČR.

  • Zákon o obchodních korporacích přichází od 1.1.2014 se zvýšenou odpovědností jednatele společnosti. A proto pozor na nabídky na odkup společností a "poradenství" od anonymních a často neodborných poskytovatelů.

  • SOLF management s.r.o. není anonymní společnost.
  • SOLF management s.r.o. nepřevádí společnosti na lidi bez domova.

 

 

Jak to probíha.

1. Návrh smlouvy

Vy nám zavoláte nebo píšete. Řeknete všechny požadavky a my vypracujeme pro Vás návrh procesu na míru, smlouvy a cenovou nabídku.

 

2. Konzultace

Poté proběhne odborná konzultace, která je zdarma. Konzultace může proběhnout osobně, telefonicky nebo emailem.

 

3. Převod společnosti

U notáře nebo v advokátní kanceláři společník nebo společníci podepíší kompletní smluvní dokumentaci, tedy smlouvu o prodeji obchodního podílu, její přílohy a návrh na zápis změn, poté tento návrh podáme elektronicky nebo osobně na podatelně místně příslušného resjtříkového soudu. Převod společnosti a podpisy všech listin a jejich ověření trvá 1 hodinu. Poté dojde k uhrazení poplatku od 23 000 Kč, na které Vám bude vystavena faktúta za zprostředkovaní. Všechny změny, které se zapisují do obchodního rejstříku jsou platné ke dni podpisu. Příslušný rejstříkový soud zapíše provedené změny od 1-7 pracovních dní.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.